Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Apr 28, 2014

Thông Báo lộ trình vận tiêu mới cho Hắc Bang

Vì sao phải vận tiêu xa, vận tiêu xa giúp cho ngân quỹ bang được thêm vàng sau mỗi chuyến tiêu, về phía thành viên thì sẽ có thêm Q hoa hồng trên các map đó cho các bạn.
 Lộ trình mới của chúng ta tuần này như sau:

Theo bản đồ chúng ta sẽ đi từ Núi Võ Đang đến Ngoại Ô Phúc Châu, đối với cờ C4 C5 bắt buộc đi như thế nhé AE, riêng C3, C2 đi đến Hành Sơn thôi cũng được.
 Và với địa điểm Vân Tiêu này, chúng ta phải đặt tọa độ cắm cờ tại khu vực núi Võ Đang để có thể Vận Tiêu cho nhanh bằng cách dịch chuyển đến.

Cách cắm cờ như các hình bên dưới.
 


.