Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Apr 6, 2014

Ngân Quỹ Hắc Bang server Tiếu Ngạo Giang Hồ.

06/04/2013.
Thông báo Lập PT đi PB + Train Địa Cung giành cho ae hay online.
LV hiện tại 5x (Sau một tuần level sẽ thay đổi, baby nào ko theo đc thì sẽ khó khăn nhé).

01 PT Phụ Bản từ 12h Sáng - 16h Chiều (LeoHee + Yoko)
01 PT Phụ Bản từ 20h đêm - 23h30 Đêm (KevinHứa + )
01 PT Train Địa Cung vào Bang đêm.

01 PT Chuyên chế đồ (Thâu gôm nguyên liệu).


Đây là nhóm PT chuyên Farm, đồ khi kiếm đc sẽ share điều cho tất cả, đẩy mạnh khả năng giao thương của Bang.

Lợi nhuận thu được như sau: Đồ nhặt được bán thành KNB, 40% ủng hộ ngân quỹ Bang, 60% thuộc về pt đã săn được đồ.

Tình hình Ngân quỹ:
264 KNB

AE còn gửi KNB, cần mua gì thì lên tiếng nhé:
zZzTifazZz - 200 KNB.
LeoHee - 66 KNB
DINO - 66 KNB
+HuyetCongTu+ - 66 KNB
***TrúcTrúc*** - 66KNB
GiangHoHiemAc - 66KNB

.