Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Apr 19, 2014

Đăng ký Team Cày Phụ Bản Tiếu Ngạo Giang Hồ Online

Chơi game online nếu có một team chúng ta có thể tạo được nhiều lợi thế hơn chơi riêng lẻ, ae đăng ký Team thì theo sự chỉ đạo của chủ team, đã theo team thì phải cố gắng mức level như team trưởng để có thể cùng nhau đi phụ bản.

Team hoạt động theo nội dung được ghi mà từng chủ Team đưa ra, các Baby xem rồi muốn tham gia thì đăng ký.

Team 01 - Đi Phụ Bản Anh Hùng (Thời gian khoảng 19h - 24h).
Kevin.Hua (Hằng Sơn) - [No1.HB]Captain (Thiếu Lâm)
TrùmMócKua (Ngũ Độc) - ---TaSumi||--- (Võ Đang)
Tèo...Em (Võ Đang)


AE nào muốn lập Team tập hợp AE lại thì pm Facebook Ta nhé >>> https://www.facebook.com/hac.bang.1

.