Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Mar 28, 2014

Tổng kết ngày đầu Open Server Quỳ Hoa Bảo Điển của Hắc Bang

Có thể nói tính đến thời điểm hiện tại thì hôm nay là một ngày mệt mỏi cho tất cả ae, pt đc giao nhiệm vụ lập Bang gồm: Ginsan, LeoHee,Mordrez, Yoko đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao khi khoảng 12h trưa Hắc Bang đã được thành lập.


Có một điều mà tại hạ xin nói đó là vì trong ngày đầu tiên nhóm BQT rất mệt, vì phải làm nhiều việc, nên khi đã lập Bang, một số câu hỏi về game đã không được giải thix. Các bạn thông cảm nhé

Tuy nhiên mọi hướng dẫn hầu như đều đã có, các bạn có thể xem tại Forum TNGH hoặc tại Gzoom.VN >>> Hướng Dẫn Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đối với các bạn mới chơi thì có thể xem qua Cẩm Nang Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực, nhiệt tình của tất cả các thành viên, và các bạn nhớ làm Q Bang Hội nhé. Điểm hình nhất là các Q sau:
Đoàn Kết Là Sức Mạnh


Ak, các Tình yêu nhớ xem qua Quy Định Bang Hội nhé, có ý kiến gì thì đóng góp thêm.
Quy Định Bang Hội Hắc Bang 2014
Quy Định Bang Hội Hắc Bang 2014

.