Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Mar 25, 2014

Đội hình chuẩn bị cho Open Tiếu Ngạo Giang Hồ Online.

Tổng Tiêu Đầu: Kevin Hứa.

Phó Tổng Tiêu Đầu: Leo Hee

Tả Đại kỳ chủ: Vệ Trang

Hữu Đại kỳ chủ: Phi Phi Yên Vũ

Phân Đà Thanh Long (TP.HCM, Leo Hee phụ trách phối hợp trực tiếp với phân đà)
Hộ Ngân tổng tiêu sư: Ginsan
Đà chủ: Shinz


Phân Đà Bạch Hổ (Hà Nội, Vệ Trang phụ trách phối hợp trực tiếp với phân đà)
Hộ Ngân tổng tiêu sư: Quang Huy
Đà chủ: Trần Tiến Đạt


Phân Đà Chu Tước (Các Khu vực, Phi Phi Yên Vũ phụ trách phối hợp phân đà).
Hộ Ngân tổng tiêu sư:
Đà chủ: Lee Min Ho


Phân Đà Huyền Vũ. (Khu vực miền Trung)
Hộ Ngân tổng tiêu sư: Hồng Huy
Đà chủ:


Tinh Anh: LKV, Yue, Yoko, Dino

.