Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Mar 8, 2014

Đăng ký thành viên Hắc Bang - Tiếu Ngạo Giang Hồ Online

Mặc dù ae đã đăng ký danh sách rồi, nhưng nhằm tập trung liên lạc ae trở lại, cũng như cho Room chat đi vào hoạt động, rất mong ae Hắc Bang hoàn thành các bước sau đây để chính thức là thành viên Hắc Bang chuẩn bị cho Tiếu Ngạo Giang Hồ Online.
- Tên:

- Tỉnh Thành:

- Facebook:Bước 02: Share bài viết này trên Facebook của mình & Tab đến các gamer khác.

Bước 03: Dùng ảnh bìa và Avatar bên dưới để làm ảnh bài & avatar cho Facebook của mình đến ngày phát hành game chính thức, có thể xem demo tại Facebook này >>> https://www.facebook.com/hac.bang.1
Hãy hoàn tất các bước trên để nhận Gift Code khi game Open các bạn nhé. Hắc Bang - Đoàn Kết Là Sức Mạnh.
10 Bạn báo danh đầu tiên có khả năng nhận 02 Gift Code nhé.

.