Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Feb 16, 2014

Giới Thiệu - Hắc Bang Online

Hắc Bang thành lập ngày 30/10/2010, trãi qua các giai đoạn với nhiều sự tham gia đóng góp của rất nhiều cái tên như: TâyThi, IceDragon, HứaTiên, P.Cech, Sempai, Boyway, ngthan, SuperJun, VệTrang,... Guild trãi qua nhiều giai đoạn thăng trầm với những cung bậc cảm xúc khác nhau, dẫu có những sai lầm nhưng sau khi tham khảo ý kiến một số ae tôi vẫn quyết định phát huy "lịch sử" hơn 03 năm hoạt động của HB tại Tiếu Ngạo Giang Hồ Online.

[Image]
 Buổi off đầu tiên có đầy đủ thành viên nhất 16/1/2011  Hắc Bang - Cửu Lê


Một hình ảnh Hắc Bang - Thiên Hoa Offline 01/5/2012
16/01/2011

Một hình ảnh Hắc Bang - Hoài Quang Offline tại Hà Nội ngày 11/3/2012

Vì sao có tên gọi Hắc Bang?

- Có câu: "Nhân giả vô địch", trong tiểu thuyết của mình Kim Dung luôn đề cao chính nghĩa.
Cái "Chính" là cái tốt, cái thiện, cái đẹp, chân - thiện - mỹ. Nó cần được phát huy trong cuộc sống. Muốn phát huy nó phải rèn luyện, chống lại cái "Tà". 
Cái 'Tà' là cái xấu, cái ác. Trong cuộc sống hàng ngày, nó lẫn lộn với cái 'Chính', một bộ phận của cái "Tà " đội lót cái "chính". Đây là cái cần phải loại bỏ, triệt tiêu.

- "Chính mà Tà, Tà mà Chính", Chính tà vốn khó phân. Với người này là Chính, với người khác có thể là Tà, chỉ là do tín niệm của mỗi người khác nhau. Phân chia ra chính tà cũng là đi theo tín niệm của số đông người mà thôi. Tuy mang tên "Tà" phái, nhưng bản thân luôn hành hiệp trượng nghĩa, sống tự tại và cũng từ đó mà cái tên Hắc Bang được thành lập và duy trì trong những năm tháng đã qua.

.