Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Aug 7, 2012

[Hướng Dẫn] Nhiệm Vụ Thăng Cấp Nguyên Thần.

Nhiệm Vụ Thăng Cấp Nguyên Thần Nhánh Phật

Tầng 2

Yêu Cầu : level nguyên thần Cấp 9 - đủ exp lên 10.

[SPOILER]Đầu tiên bạn sẽ phải đến gặp npc Ưu Bát La ở Phật quốc, nhận nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần.

Q mới sẽ yêu cầu bạn đến Thiên Âm Tự - để tiêu diệt Phật Quốc Yêu TăngSau khi hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ có nhiệm vụ mới yêu cầu bạn đi tìm NPC Tăng Nhân Vân Du Huệ Tâm

NPC này xuất hiện ngẫu nhiên tại 1 trong 3 vị trí

Đối thoại vs NPC này để lấy đc Dược Sư Lưu Ly Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh - vũ khí có kỹ năng đặc biệt - tồn tại 1h. Đem vũ khí này sang Bàn Long Phong toạ độ để tiêu diệt BOSS Nhiệm Vụ Thương Lan VươngSau khi hoàn thành đến gặp NPC Ưu Bát La để trả nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần lên 10.[/SPOILER]

Tầng 3

Yêu cầu : level nguyên Thần 18 - đủ exp lên 19.

[SPOILER]Đầu tiên bạn sẽ phải đến gặp npc Ưu Bát La ở Phật quốc, nhận nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần.

Nhiệm vụ lần này yêu cầu bạn trong 10 phút đối thoại với 3 NPC lần lượt là

Pháp Tướng Phổ Phương Huệ Hành

Sau đó đến Bàn Long Phong toạ độ để tiêu diệt 10 Minh Quyền Khô LâuSau khi lấy đc 10 Xá Lợi Tử ( vật phẩm nhiệm vụ ) từ Minh Quyền Khô Lâu, bạn sẽ có Vũ Khí Xá Lợi Xuyến Châu - hạn dùng 1h - có kỹ năng.

Đem vũ khí này đến toạ độ để tiêu diệt Thiên Lang Huyết NguyệtSau khi hoàn thành đến gặp NPC Ưu Bát La để trả nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần lên 19.[/SPOILER]

Tầng 4

Yêu Cầu : level nguyên thần Cấp 27 - đủ exp lên 28.

[SPOILER]Đến Phật Quốc gặp NPC Ưu Bát La để nhận nhiệm vụ.

Bạn phải đến Thiên Âm Tự để đối thoại với 3 NPC lần lượt là

Huệ Ngạn Pháp Hiển Phổ Hoằng

Sau khi gặp Phổ Hoằng bạn đc giao nhiệm vụ đến Bàn Long Phong toạ độ thu thập 10 Pháp Liên Tinh PháchSau khi thu thập xong bạn sẽ có Vũ Khí Diệu Pháp Liên Hoa - có kỹ năng - tồn tại 1h.

Đem vũ khí này đến toạ độ bạn sẽ thấy 1 cột sáng, hãy bước vào đóGiờ thì bạn đã gặp BOSS nhiệm vụ Yêu Thần Thương Dương, hãy tiêu diệt nó bằng kỹ năng vũ khí vừa nhận đcSau khi hoàn thành đến gặp NPC Ưu Bát La để trả nhiệm vụ.[/SPOILER]

Tầng 5

Yêu cầu : level nguyên thần 36 - đủ exp lên 37

[SPOILER]Đến Phật Quốc gặp NPC Ưu Bát La để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt 999 Thiên Nộ La HánPhật Quốc - vị trí này có 1 bãi 4 con -Sau đó sẽ là đi tìm NPC Ma ThịLỗiHoan Nguyệt Động

Để tìm thấy NPC này nhanh nhất bạn phải sang Thanh Vân Môn toạ độ tìm NPC Hiên Viên Tổ Sư và nhận Q như trong hìnhNhận Q xong bạn sẽ tự động đc đưa đến Hoan Nguyệt Động Phủ, bạn nhanh chóng đến toạ độ

để gặp NPC Ma ThịLỗiSau khi tìm thấy, bạn nhận Q tiếp theo là đến Côn Luân Tiên Cảnh, NPC sẽ xuật hiện random ở 1 trong các toạ độ dưới ( nếu ko thấy 1 trong 3 toạ độ này thì nó đang bay trên trời, đợi 1 lúc là đáp xuống, nhớ chú ý mini map, npc này di chuyển giống mộng cảnh du thương ở HDT )NPC Tiên QuânThái ẤtNhiệm vụ kế tiếp yêu cầu bạn đến Bàn Long Phong ở 1 trong 2 toạ độ để tìm <Tiền Kiếp>

Sau khi tìm thấy, bạn hãy tiêu diệt <Tiền Kiếp>, sau đó 1 monster khác sẽ xuất hiện ngay tại vị trí mà <Tiền Kiếp> chết, tiêu diệt luôn con này rồi về Phật Quốc trả Q ở NPC Ưu Bát La[/SPOILER]

Nhiệm Vụ Thăng Cấp Nguyên Thần Nhánh Tiên

Tầng 2

Yêu Cầu : level nguyên thần Cấp 9 - đủ exp lên 10.

Đến gặp NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới để nhận nhiệm vụ.

updating....h phải đi làm Q HHT đã, tý viết tiếp =))

..back .. nhưng ko edit bài đc =)) nên đành ghi tiếp dưới này, có j GM edit hộ nha

Nhiệm Vụ Thăng Cấp Nguyên Thần Nhánh Tiên

Tầng 2

Yêu Cầu : level Nguyên thần cấp 9 - đủ exp lên 10.

[spoiler]Đến gặp NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới để nhận nhiệm vụ.

NPC này sẽ yêu cầu bạn mang cho ông ta 300 kỳ trân cấp 10 mỗi loại. Sau khi giao đủ vật phẩm, bạn sẽ nhận đc 1 cái kéo, tồn tại 1h - cùng với 1 nhiệm vụ thu thập Cẩm Linh Tiên Hoa màu sắc ngẫu nhiên.

Hãy đến Thanh Vân Môn toạ độ để thu thập Cẩm Tiên Linh Hoa

Thu thập đủ thì đem đến chỗ của NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới để trả nhiệm vụ.[/spoiler]

Tầng 3

Yêu cầu : level Nguyên thần cấp 18 - đủ exp lên 19.

[spoiler]Đến gặp NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này yêu cầu bạn sang Bàn Long Phong toạ độ để thu thập
 • 20 thanh liên mật - hổ ban mãnh độc phong
 • 20 thương lân giáp - thương lan

và sau đó đến toạ độ để thu thập
 • 10 bạch trạch giác - thiên tuế bạch trạch

Thu thập xong trở về hồi báo NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới , bạn sẽ đc 1 vật phẩm Ma Tâm Giám, sử dụng vật phẩm này triệu hồi Ma Tâm kế bên NPC, tiêu diệt Ma Tâm, trả Q cho NPC > hoàn thành.[/spoiler]

Tầng 4

Yêu Cầu : level nguyên thần Cấp 27 - đủ exp lên 28.

[spoiler]Đến gặp NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ yêu cầu bạn đến Bàn Long Phong toạ độ để thu thập

nhận đc các vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu như
 • liên hoa
 • liên diệp
 • liên tử

Sau khi thu thập xong phải trả nhiệm vụ theo thứ tự
 • Bạch phu nhân
 • Tiêu dật tài
 • Bạch liên chân quân

Nhiệm vụ hoàn thành.[/spoiler]

Tầng 5

Yêu cầu : level nguyên thần 36 - đủ exp lên 37

[spoiler]Đến gặp NPC Bạch Liên Chân QuânTiên giới để nhận nhiệm vụ.

Đầu tiên bạn phải đến Bàn Long Phong toạ độ để thu thập

Sau khi thu thập xong, bạn sẽ tự động nhận đc nhiệm vụ mới.

Lần này yêu cầu bạn đến Bàn Long Phong toạ độ để thu thập

Thu thập xong quay về Tiên giới trả Q cho Bạch Liên Chân Quân. Chưa xong đâu, vẫn còn 1 chút nữa =))

Q cuối cùng sẽ tự động move bạn đến Bàn Long Phong Toạ độ 349 88 - mình ko vô chụp hình đc, ko nhận q bảo vệ nó sút ra hoài =))

Q này chỉ yêu cầu bạn sống vs con Boss Officer - Purple Thunder trong 10 phút 20 giây ( chả biết tên tiếng việt là j, mà cũng ko quan trọng lắm )

*hint*

bạn ko thể sử dụng HP hoặc bất kỳ kỹ năng nào của bản thân, ngoại trừ 1 kỹ năng giúp bạn hồi máu mà hệ thống cho sau khi bạn nhận Q - cooldown 60s - nhớ sử dụng hợp lý..

Sau khi sống sót 1 cách te tua tơi tả vs con boss đấy xong thì bạn đc move về Tiên giới, trả Q cho Bạch Liên Chân Quân, End.[/spoiler]

Nhiệm Vụ Thăng Cấp Nguyên Thần Nhánh Ma

Tầng 2

Yêu Cầu : level Nguyên thần cấp 9 - đủ exp lên 10.

[SPOILER]Đầu tiên bạn sẽ phải đến gặp Ma Ha Bát Đặc Ma ở Ma Vực, nhận nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần.

Nhiệm vụ yêu cầu bạn sang Man hoang thần điện, đến toạ độ thu thập Ma chi lệ khí từ

Sau đó đến Bàn Long Phong toạ độ tiêu diệt

Cuối cùng là giết chết Boss Nhiệm vụ Bích LânHồi báo Ma Ha Bát Đặc Ma ở Ma Vực, xong nhiệm vụ.[/SPOILER]

Tầng 3

Yêu cầu : level Nguyên thần cấp 18 - đủ exp lên 19.

[SPOILER]Đầu tiên bạn sẽ phải đến gặp NPC Ma Ha Bát Đặc MaMa Vực, nhận nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần.

Bạn phải đến Bàn Long Phong toạ độ để thu thập Ma chi chướng khí từ

Sau khi thu thập xong bạn sẽ nhận đc nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt tại toạ độ

Cuối cùng bạn đi đến Bàn Long Phong toạ độ để giết BOSS Nhiệm vụ Giác QuanQuay về hồi báo NPC Ma Ha Bát Đặc MaMa Vực. Xong.[/SPOILER]


Tầng 4

Yêu Cầu : level nguyên thần Cấp 27 - đủ exp lên 28.

[SPOILER]Đầu tiên bạn sẽ phải đến gặp NPC Ma Ha Bát Đặc MaMa Vực, nhận nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần.

Nhiệm vụ yêu cầu :

đến toạ độ thu thập Ma Tuỵ Chi Khí từ rồi tiêu diệt 100 ngay gần đó.

sau đó tiến đến để tiêu diệt BOSS Nhiệm vụ Yêu Thần Phòng LaQuay về hồi báo NPC Ma Ha Bát Đặc MaMa Vực.[/SPOILER]

Tầng 5

Yêu cầu : level nguyên thần 36 - đủ exp lên 37

[SPOILER]Đầu tiên bạn sẽ phải đến gặp NPC Ma Ha Bát Đặc MaMa Vực, nhận nhiệm vụ thăng cấp nguyên thần.

Bạn sẽ đc NPC giao 1 vật phẩm khá giống với vật phẩm làm Q phá cổng Long Môn trên Bàn Long Phong, đem vật phẩm này lần lượt đến các toạ độ sau :
 • toạ độ dùng lên Thiên Ma thu được ( cần 49 cái )


 • toạ độ dùng lên Địa Ma thu được ( cần 49 cái ) • toạ độ dùng lên Thuỷ Ma thu được ( cần 199 cái )


 • toạ độ thu thập x49 x10 và x10 từ trong


Thu thập xong quay về hồi báo NPC Ma Ha Bát Đặc MaMa Vực. Xong.[/SPOILER]

.