Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

May 1, 2012

Hướng dẫn chơi Tru Tiên Game24vn

Kinh nghiệm x 50 từ cấp 1 -> cấp 105, x20 từ cấp 106 - 135, x10 từ cấp 136 - 150
Tỉ lệ rớt x 100
Phiên bản tiếng việt - Thiên Mệnh Nhân Duyên
Cửu đại môn phái : Cửu Lê, Liệt Sơn, Hoài Quang, Thiên Hoa, Thiên Âm, Thanh Vân, Quỷ Vương, Hợp Hoan và Quỷ Đạo.
Hệ thống hoàn chỉnh : sự kiện, tu chân, phong thần, câu cá... đầy đủ.
Hỗ trợ tân thủ: Bách bảo tương cấp 1 mở ra nhận được Vũ khí tân thủ công kích lớn, HP,MP, Tinh lực, 5 viên x2 kinh nghiệm và 1 thú nuôi Lục Tuyết Kỳ skill lan rộng hỗ trợ tân thủ trong 6 ngày.
Sự kiện hấp dẫn: Giải cứu Lục Tuyết Kỳ, Thiên Mệnh Nhân Duyên, Thiên Nộ Thần Phạt....
Hệ thống khuyến mãi mua vật phẩm tặng vật phẩm ở Bảo Khố
Cài đặt:
Các bạn chép copy TT VTC ra thêm 1 bản, đặt tên là TT Game24vn, sau đó tải các patch sau đây về chép vào thư mục element của TT Game24vn là chơi được.
Bản cập nhật 0805

ID phát triển của BC, các ae ủng hộ chép vào khi lập nhân vật nhé. 4010005X020800018000300Z1ed21f 

16/5/2012 Hắc Bang stop hoạt động tại server này 

.