Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Nov 27, 2011

TAT Phật cs 141 - New! 26/11/2011

Tìm ra cach tăng Thiên thư cho TAT đúng là hơi mệt, theo dame thì HP ít, theo HP thì dame ko đc tối đa, sau đây là 1 cách tăng của Hứa ở mức lv cs 141. mọi người cho ý kiến mạnh vào để tìm ra cách tăng chuẩn.
 Cách 1:
Cách này đa số hay tăng, LV nhỏ đánh nhờ Thiên Địa Đồng Thọ, sau này thi Lôi âm pháp dụ  + Vô Lương chân ngôn
Mjnh ko tăng các skill chạy, đơn giản TAT cưỡi 1 con rồng để chiến là đẹp.
Chỗ này hinh ảnh nhầm 1 tý, cái cuối cùng của Thiên tư bảng này tăng max là 4/4 nha các bạn, trong hinh là 3/4

Cách 2: Nhìn vào cách tăng thì chúng ta sẽ đánh nhờ Thiên Vũ Bảo Luân (120 là có), Lôi Âm Pháp Dụ (135 có), Vô Lương Chân Ngôn (139 có).
Nếu tiếp tục lên lv 141+ bạn hãy giành điểm cho các skill Buff HP để lấy thêm HP cho bản thân
[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

.