Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Nov 14, 2011

Cách tăng skill cho TVM chưa cs

Cách này chỉnh sữa tý thì tăng cho TVM Ma cũng ok, pé không rõ TVM lắm, có gì các bác chỉ giáo.

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]

[Image]
TVM này cứ dùng Boom, ko có boom thì dùng các skill đánh đơn, hay Chân Nguyên Hoa Thiểm.

.