Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

May 17, 2011

Tất cả về Pet Tru Tiên - Phần 1

1. Bạn nên dùng Pet nào?
- Nếu ko có kinh tế, 1 con Bắc Thụ Yêu Minh là OK nhất, trong Games bạn đc cho 2 e Pet free, nếu 1 trong 2 em này là Pet ngon thì hãy dủng luôn nhé, dùng 2 e này khỏi sợ mất vì nó ko giao dịch đc.
- Nếu kinh tế khá bạn nên chọn 1 e ng đá Thủ Hộ Linh Thạch, hay tìm các loại khác như: Phọc Miêu Ảnh, Gấu, Điệp Tinh,...
2. Bạn nên dùng Pet hệ nào?
- Theo mình chuãn nhất vẫn là Pet hệ Hỏa, ruj đến Nguyệt,Nhật, La Hầu, Thủy,...
- Pet Hỏa với skill Nhiệt tân rút máu Vương tử, Ma Hóa, Người tuyết nhanh, đi săn để lên lv nhanh la good, nhưng skill này khi đã chuyển sinh ruj thj ko dùng nữa, theo mình pet hỏa hay nhất ở skill Quán Thông 91/99 là buff 50% dame chủ nhân >>> khiếp.
Pet Nguyệt với skill Hội Thần, skill này giải trừ việc rút MP, HP của Quy đạo >>> PK tốt
Pet Nhật điệu co nhiệt thầm skill lv 91 giải trừ cấm thực
Pet La Hầu với các skill có hiệu ứng thanh ko MP, cũng tuyệt khi PK
Pet Thủy dùng train LV it tốn kém, với các skill Đáo Cáo, ...
3 Trang Bị cho Pet:
Ban bấm chữ P để xem Pet, sao đó chọn Trang Bị để xem các trang bị cua Pet, khi mua trang bị bạn cần quan tâm, Pet thuộc hệ nào, nguyên tố gì để mua đúg trang bi, thj trang bi đó khi mặc vào mới có tác dụng.

[Image]

Ngoài ra nếu muốn chế trag bị Pet, thj cũng tai giao diện Pet (Chữ P) bạn chọn vào trạng thái ruj cho nó đi thu thập, bạn chọn lưu cài đặt, cái này da2nhcho ng kiên nhẵn, ai muốn biết tự tìm hiểu thêm.
4. Số lượng skill Pet:
- Ngay từ đầu bạn nên tìm 1 con pet 5 skill, nếu bạn thix ng đá mà nó chỉ có 2 hay 3 hay 4 skill, thì bạn có thể dùng Hồng Mông Cổ Ngọc (4vgold), đem lại đai sư thú nuôi để huyết luyện tìm 1 pet với tất cả hoàn toàn mới, vì nó thay đổ hoàn toàn thuộc tính của Pet.
- Vài ví dzụ Pet 5 skill chuẩn, pet có 5 skill thj skill đầu là cố định tuy theo hệ của pet, 4 skill còn lại có thề thay đổi:
Pet Hỏa:
Độc Hỏa (skill của pet hệ hỏa đính kèm)
Quán Thông (skill deplay 4s của Pet hệ Hỏa, Tích Lịch Chất)
Man Lực (skill thông dụng dame to, Tích Lịch Chất)
Quán Thông (skill buff dame, Lôi Hỏa Chất >>> hơi bất lợi khi dùng skill này)
Huy Sái (skill thông dụng dame to, Tích Lịch Chất)
Pet Nguyệt:
Nguyệt Ảnh (skill của pet hệ Nguyệt đính kèm)
Quán chú (skill deplay 4s của Pet hệ Nguyệt, Tích Lịch Chất)
Man Lực (skill thông dụng dame to, Tích Lịch Chất)
Huy Sái (skill thông dụng dame to, Tích Lịch Chất)
Hội Thần (skill này giải trừ việc rút MP, HP của Quy đạo, Khí Hoàn Chất)

Thường thì khi pet 5 skill hệ khác, trừ skill mặc định theo hệ ngta sử dụng 4 skill còn lại điều là skill thông dụng, hoạc 3 skill thông dụng (tích lịch chất) + 1 skill Hấp Thụ (hồi MP pet, thái hư chất)

Man Lực, Huy Sái là 2 skill thông dụng mạnh, nhưng nếu nghèo bạn vẫn có thể thay 2 skill này bằng Phi Đẳng, Ngưng Hoa để tiết kiệm chi phí đầu tư.

.