Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

May 23, 2011

Cách chơi Quỷ Đạo chưa chuyển sinh

SV mới chỉ số kháng còn thấp, ae có thể chơi theo hướng sau, sau khi cs sẽ tăng khác, vì khi đó ae cũng đã nắm được cách chơi, đây chi là tham khảo, ae không nên mở rương màu xanh (Bách bảo tương) sớm, để sau chuyển sinh ruj hãy mở.


Theo hướng này thì QĐ lv 120 là pk solo tốt ruj.
Với cách tăng trên lối chơi sẽ vô cùng đơn giản.
Dùng tứ thế cổ vương để bỏ độc (kèm giảm 180 all kháng tính)
Khi đối phương tiến lại gần thì dùng Toái hồn thiên tập, U hồn lợi trảo để khống chế. Rùi kết thúc.
Khi đến tầng 5 là ok nhất với các skill ngon.
Các bạn đọc thông tinh các skill đc tăng để hình dung cách chơi.

.