Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Feb 20, 2011

QVT Phật + Hiệu Ứng

Như đã nói, hiệu ứng là lối đi ít tốn kém về mặt đầu tư chi phí, chúng ta cùng nghiên cứu QVT hiệu ứng xem thế nào.
Nếu đi đường này có hộ phù Loạn Vũ nữa thì quá tuyệt. Dưới đây là những gì bạn đạt được khi lv 135.
QVT Phật có những kill hỗ trợ hiệu ứng rất tốt.
Tầng Tân Thủ:


Trọng Kich + 3
Dũng Khí + 6 >>> sau khi hỗ trợ Thiên thư: Buff Lực công kick tăng 97, Giảm sát thương chí mạng 6%, duy trì 30p.
Cảng Giác + 7

Tầng 01:
Phong ma trảm + 3

Huyết Thệ + 3 (bị động) >>> Sau Khi hỗ trợ thiên thư tăng 31 % MP

Hỏa Diệm Đao + 9 >>> Sau Khi hỗ trợ Thiên thư: Tăng công kick 73, tăng công kick 8%, 5 % cong kick bãn thể nhân vật,  Đốt mục tiêu trong 30s, Gây ra 576 sát thương, năng lực choáng 174, di trì 9.5s, 20% khiến đối phương lập tức mất 36% HP, hồi 7s.
Hậu Thổ Chú + 8 >>> Tăng 10% HP

Truy Phong Chú + 5

Tầng 02:
Tấn Lôi Trảm 1

Ngự Không Thuật  + 3

Vô Vọng Trảm + 9 >>> sau khi hỗ trợ thiên thư: tăng 285 ck, 197 suy nhược, suy nhược giảm 42% ck, duy trì 15.3s, thời gian hồi 5s, tăng công kick 8%, 5 % cong kick bãn thể nhân vật, 20% khiến đối phương lập tức mất 36% HP
Thất Hồn Trãm + 9 >>>  sau khi hỗ trợ thiên thư: tăng ck 362, co 66% làm cho mục tiêu trong 4s tôn thất 1000MP, khang tính choáng giảm 123, duy trì 15s, thời gian hồi 8s, 9% lam cho mục tiêu lập tức choáng 3s, tăng công kick 8%, 5 % cong kick bãn thể nhân vật, 20% khiến đối phương lập tức mất 36% HP
Mật Vân Chú + 6 (bị động)  >>> Phong ngự + 35, kháng chóang + 36

Tầng 03: 

.