Tru Tiên Mị Lực >>> trutien.gzoom.vn

Feb 10, 2011

Cách chơi Thanh Vân Môn Lúc Chưa Chuyển Sinh

Tầng Tân Thủ:
Trọng Kích + 2 ( Ko sử dụng )
Cảng Giác + 7 ( Bị động tăng Full )

 Tầng 1:
Hàn băng chú + 2  ( Ko sử dụng )
Dưỡng sinh chú + 3  ( Bị động tăng Full )
Tiêu dao du + 5 ( trong thời gian ngắn tăng tốc độ di chuyển va tăng tốc độ phục hồi MP )
Ngũ khí triều nguyên + 8 ( làm cho MP bản thân và bằng hữu trong nhóm tăng )
Huyền diệu kính + 6  ( Bị động tăng Full )

Tầng 2:
Huyền băng thích + 1 ( AOE làm cho mục tiêu đóng băng giảm tốc độ, 33% có khả năng đánh lui quái vật )
Ngự không thuật + 3 ( lấy tốc độ tương đối nhanh lao về phía trước )
Chân nguyên hộ thể + 7 ( Buff )
Thiếu dương kiếm khí + 9 ( công kích mục tiêu xa và làm định thân, Kill PK )
Nam hoa chân kinh + 6  ( Bị động tăng Full )
Phá ma kiếm khí + 9 ( tấn công mục tiêu xa, có xác xuất nhất định khiến Mp mục tiêu giảm )

Tầng 3:
Ngũ Lôi Oanh Đỉnh + 1 ( Kill AOE ) 
Kiếm Tâm Thông Minh + 6 ( Bị động tăng Full )
Hoàng Đế Nội Kinh + 3  ( Bị động tăng Full )
Nộ Kiếm Cuồng Hoa + 9 ( Tấn công mục tiêu cự li xa, đồng thời tạo thành trạng thái Lưu Huyết )
Thiên Ngoại Phi Tiên + 9 ( Kill PK, làm giảm tốc đối thủ )

Tầng 4:
Sương Thiên Tuyết Vũ +3 ( AOE Công kích mục tiêu trên diện rộng đồng thời có % làm mục tiêu giảm tốc )
Cực Độ Thâm Hàn + 5
Thiên Địa Bất Nhân + 3 ( AOE Train LV )
Đại Đạo Vô Hình + 3
Thiên Tru Kiếm Khí + 9 ( Kill PK, dame cao )
Thất Kiếp Trảm Long Quyết + 1

Tầng 5:
Lôi Quang Độn Long Quyết + 6
Thiên Tôn Pháp Thân + 1
Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết + 4
Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết + 2   

Cách Tăng Thiên Thư Như sau:

[Image]

[Image]
 

.